کارخانه (سایت شماره 1)

مشهد - کلیومتر 17 بزرگراه آسیایی-بعد از سه راه فردوسی -کوچه شهید حسین یزدی
تلفن تماس : 05135420014  / ایمیل : info@parstechrokh.com

سایت تولید شماره 2

مشهد- بلوار خیام- تقاطع بلوارخیام و بلوارتوس- پژوهشکده بوعلی- پردیس علم و فناوری سلامت مشهد ساختمان مرکز رشد فناوری سلامت و واحد فناوری های دارویی
تلفن: 05137034729 /   ایمیل : info@parstechrokh.com

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن