چو ایران نباشد تن من مباد

در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک واحد داروسازى با تولیدات سالمت محور بر پایه مواد گیاهى و طبیعى تاسیس نموده و هم اکنون داراى چهارخط: سافت ژل، نیمه جامدات، مایعات خوراکى و موضعى در پژوهشکده بوعلى – پارک علم وفناورى سالمت دانشگاه علوم پزشکى مشهد مشغول به فعالیت هستیم.

عکس مؤسس

چو ایران نباشد تن من مباد

در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک واحد داروسازى با تولیدات سالمت محور بر پایه مواد گیاهى و طبیعى تاسیس نموده و هم اکنون داراى چهارخط: سافت ژل، نیمه جامدات، مایعات خوراکى و موضعى در پژوهشکده بوعلى – پارک علم وفناورى سالمت دانشگاه علوم پزشکى مشهد مشغول به فعالیت هستیم.

عکس مؤسس

اهداف و چشم انداز شرکت پارس تک رخ

  بیوتکنولوژی

تمرکز بر تولید محصولات بیوتکنولوژی از طریق به کارگیری فناوری پیشرفته به خصوص در زمینه پیشگیری از سرطان.

بهداشتی  بهداشتی

تمرکز بر تولید محصولات بیوتکنولوژی از طریق به کارگیری فناوری پیشرفته به خصوص در زمینه پیشگیری از سرطان.

تقویت سیتم ایمنی  تقویت سیستم ایمنی

تمرکز بر تولید محصولات بیوتکنولوژی از طریق به کارگیری فناوری پیشرفته به خصوص در زمینه پیشگیری از سرطان.

آریشی بهداشتی  آرایشی

تمرکز بر تولید محصولات بیوتکنولوژی از طریق به کارگیری فناوری پیشرفته به خصوص در زمینه پیشگیری از سرطان.

خطوط تولید و ماشین آلات

پارس تک رخ 01

سافت ژل

پارس تک رخ 02

مشاوره با حرفه ای ها

پارس تک رخ 03

مشاوره با حرفه ای ها

پارس تک رخ 04

مشاوره با حرفه ای ها

اعضای تیم ما

مدیرعامل و موسس

امیر بلوری

مدیر محصول

هانیه محمدی

مشاور مالی

سعید امیری

توسعه دهنده

حمید صفایی

80

شرکا در سراسر جهان

  • پارس تک رخ
  • پارس تک رخ
  • پارس تک رخ
  • پارس تک رخ
  • پارس تک رخ
  • پارس تک رخ