دمنوش‌های گیاهی از گل‌ها، برگ‎ها، دانه‌ها و ریشه‌های بسیاری از گیاهان تهیه می‌شوند. اهمیت مصرف دمنوش‌های گیاهی، به دلیل طبیعی بودن آن است.

این دمنوش‎ها خواص بسیاری برای بدن دارند که برای مصرف آن باید بر اساس دستورالعملی که پزشکان در نظر دارند، رژیم‌ غذایی خود را بچینیم.