Associated with the production proposal

پیشنهاد تولید مشارکتی ( برون سپاری )

شرکت داروسازی پارس تک رخ (سهامی خاص) آماده ی همکاری درخصوص تولید مشارکتی ( برون سپاری) با شرکت های مستقر در مراکز رشد دارویی، دانشگاهی می باشد.

به این منظور شرکت محترم می بایست پیشنهاد خود را به ریاست مرکز رشد دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (جناب آقای دکتر ملائکه) در خصوص تولید داروی خود از طریق استفاده از ظرفیت های خالی شرکت داروسازی پارس تک رخ اعلام و طبق فرایند تولید مشارکتی که فایل آن ضمیمه می باشد (فایل 1) مراحل را طی و سپس جهت انعقاد قرار داد اقدام نمایند.

1.فرایند تولید مشارکتی

2.فرم اطلاعات طرح (ایده) پیشنهاد تولید مشارکتی